Teun Blom

Teun Blom

Telefoonnummer:
+31 (0)20 833 0 833

Faxnummer:
+31 (0)20 833 0 834

E-mail:
teun.blom@willems.eu

Teun Blom (1986) begon zijn rechtenstudie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 2011 zijn Bachelor diploma behaalde met een focus op Europees Consumentenrecht en Burgerlijk Procesrecht (des Rechters bevoegdheden bij verstek).

In 2012 behaalde Teun zijn Masterdiploma op het gebied van de Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde op Insolventierecht, met een thesis over de achterstelling en conversie van aandeelhoudersleningen in en vóór faillissement.

Bij Willems is Teun sinds 2008 actief, eerst als Legal Counsel en sinds 2012 als advocaat. Teun is met name actief in de (zowel nationaal als internationaal en grensoverschrijdende) privaatrechtelijke praktijk met de focus op het verbintenissen-, handels- en ondernemingsrecht.
Daarnaast staat hij ondernemers bij in bestuursrechterlijke aangelegenheden op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau.

Teun is als Of Counsel verbonden aan de Sedhom Law Group, PLLC, in New York City.

Teun is lid van diverse juridische verenigingen waaronder de Nederlandse Juristenvereniging (NJV), de Vereniging voor Kunst, Cultuur en Recht (NVKCR), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII).

Daarnaast is Teun als adviseur lid van de Werkveldcommissie van de opleiding rechten bij de Hogeschool van Amsterdam.