Privacyverklaring

Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van toepassing. U kunt deze raadplegen via de volgende link:

Privacyverklaring WILLEMS Advocaten