Geregistreerde rechtsgebieden

Hans Mathijsen:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht
– Ondernemingsrecht
– Agentuur en distributie
– Beroepsaansprakelijkheid
– Bestuurdersaansprakelijkheid
– Fusies en overnames
– Vennootschappen
– Verenigingen en stichtingen

Hans Walhain:
– Burgerlijk procesrecht
– Litigation

Hilmar Nehm:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht
– Belastingrecht

Marieke Jansen:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht